Ağır Taşıma

Gemline Shipping & Trading > Services > Ağır Taşıma

Ağır yük taşımacılığı, standart ölçülerin dışındaki yüklerin özel ekipman ve araçlarla güvenli ve kısa sürede taşınması işlemidir. Bu taşımacılık hizmeti sadece yüklerin bir yerden başka bir yere taşınmasından ibaret değildir. Müşterinin isteği doğrultusunda montaj, depolama ve sigorta hizmetleriyle de desteklenmesi gerekmektedir.

Normal nakliye firmaları ağır nakliye taşımacılığı yapamaz; Çünkü normalde bu taşıma için kullanılan araç ve ekipmanlar yeterli değildir. Ağır taşımacılık sadece şehirler arası değil; Uluslararası taşımacılığı da kapsadığı için ülke prosedürleri hakkında bilgi sahibi, doğru yol analizi yapabilen firmalar tarafından yapılmalıdır.

İhtiyacı parçalayarak onunla bir aradayız.